top of page
Yoga at Home

פירוט על אופן הטיפול

הטיפול הוא לאורך זמן – טיפול כרוני. 

רבים מהטיפולים מכוונים כנגד פעילות מרכיבים שונים של מערכת החיסון,

 

לכל תרופה פרופיל אופייני של תופעות לוואי

( זיהומים – כולל אופורטוניסטים).

Anchor 1
 1. משקל הגוף

 2. אלבומין

 3. טיפול משולב

 4. אימונוגניות

 5. קצב סילוק התרופה מהדם- השפעת התרופות משתנה בין אדם לאדם מצב אשר מצריך ניטור ומעקב צמוד אחר מקבלי הטיפול התרופתי.

 1. מצוקה פסיכולוגית

 2. אמונה בטיפול

 3. אינטראקציה מטפל מטופל

 1. טיפול בחולה א-תסמיני 

 2. חשש מתופעות לוואי כתוצאה מהטיפול 

 3. היעדר תובנה של המטופל למחלה 

 4. יחסי מטפל-מטופל לקויים 

 5. תכנית מעקב לקויה 

 6. עלות הטיפול 

 7. מרכיבי אישיות של החולה 

 8. תחושת פחד –  פחד מכאב, פחד מהזרקה עצמית, פחד מזריקות ומחטים

גורמים המשפיעים על הטיפול:
גורמים מנבאי אי הענות לטיפול:
גורמים משפיעים על ההיענות לטיפול
bottom of page